Red Route – Czerwony Szlak

Hi! Today (09/07) it was time for the Red Route, a city tourism route with 7km long loop wich connects 42 sites around the city. This red dotted line painted on the pavement take us to see the most interesting and important historic buildings and monuments of the city. It’s a simple and intelligent idea, a very good way to know the history of city.

Cześć! Dzisiaj (9.07) nadszedł czas na Czerwony Szlak, miejski szlak turystyczny o długości 7 kilometrów, który obejmuje 42 miejsca. Ta czerwona przerywana linia, namalowana na chodniku zabiera nas na wycieczkę po najbardziej interesujących i odgrywających ważną rolę w historii miasta budowlach i pomnikach. Czerwony Szlak jest prostym i inteligentnym pomysłem – bardzo dobrym sposobem na poznanie historii miasta.

The route begins and ends in front of the Szczecin Central Railway Station. As it’s too much sites, It will be too long if I talk about each one, and you’ll be bored. So I’m going to talk about the some buildings that I most enjoyed meeting, the most interesting ones during the route, in my point of view.

Clipboard10Clipboard08

Szlak zaczyna się i kończy przed Dworcem Głównym w Szczecinie. Zbyt długo zajęło by mi omówienie wszystkich miejsc znajdujących się na szlaku i znudzilibyście się tym, dlatego zamierzam opowiedzieć tylko o tych  budynkach, które spodobały mi się najbardziej lub wydały mi się najbardziej interesujące.

The Pomeranian Duke’s Castle It’s one the most interesting buildings of Szczecin, in my opinion. We had already been there twice before this route, and I can say that is peaceful place, with no noise from the city and a beautiful Renaissence architecture to observe. They have a nice museum inside, about the history of the castle, and there are always happening open air concerts their.

Clipboard11

Uważam, że jedną z najbardziej interesujących budowli jest Zamek Książąt Pomorskich. Przed Czerwonym Szlakiem zdążyliśmy zwiedzić zamek już dwa razy i stwierdzam, że jest to spokojne, pozbawione hałasów miasta miejsce o pięknej renesansowej architekturze. W środku znajduje się muzeum poświęcone historii zamka, a na dziedzińcu zawsze  odbywają się koncerty.

The Gothic church of St. John Evangelist have a curious characteristic. The hole building is bented. You can easily notice that specially when you look at the columns. To fix it, it was putted big cables between these columns to equilibrate their weight and don’t let the church fall down. Around the church there are some nice cute bars and pubs.

Clipboard03

Gotycki kościół  św. Jana Ewangelisty  jest charakterystyczny w ciekawy sposób. Cała budowla jest przekrzywiona. Można to łatwo zauważyć, szczególnie kiedy spojrzy się na  kolumny. Żeby kościół nie runął między kolumnami zostały umieszczone wielkie kable, które równomiernie rozkładają ciężar budowli. W okolicy budowli znajdują się urokliwe bary i puby.

The Archicathedral Basilica of St. Jacob It’s the biggest church in Szczecin, a imposing beautiful building. It’s one of the tallest buildings in the city, and it have an observation desk at the top where I had the pleasure to saw a fantastic view of the city, the best I’ve seen in the hole trip. I could notice the urban layout and the architecture of Szczecin from a different point of view. Best thing I noticed is that the buildings are proportional to the the city, don’t have those too much tall buildings that interferes negatively on the city. The original layout and historical buildings are respected and preserved. Different from my city, and most cities I know in Brazil, where they build huge towers in anywhere they want, without respecting the architecture of the place or the impacts that it will cause in the neighbourhood.

Clipboard06Clipboard02

Bazylika archikatedralna św. Jakuba jest największym kościołem w Szczecinie, a jednocześnie piękną i imponującą budowlą. Jest to jeden z najwyższych budynków w mieście i posiada wieżę widokową, z  której miałem przyjemność podziwiać fantastyczną panoramę miasta, najlepsza jaką widziałem podczas całej wycieczki. Zauważyłem, że budynki są  proporcjonalne co do wielkości miasta. Nie ma tu wielu zbyt wysokich budynków, które psuły by panoramę . Oryginalny plan miasta i jego historyczne budowle zostały uszanowane i zachowane – w przeciwieństwie do mojego miasta i wielu innych miast w Brazylii, gdzie budowane są ogromne wieżowce w przypadkowych miejscach bez uwzględnienia architektury danego miejsca ani tego jaki będą one miały wpływ na otoczenie.

In my opinion, one of the best points of this rout is that you can know notjust the buildings and their history, but the city too. Between one building and another, I saw another interesting buildings and beautiful views. I believe that the best to know any city is walking around the city. Not just to the tourisc points, because they usually don’t show what the city really is about. It’s interesting to observe the behavior of people on the streets, the traffic, how the public transport is used and how the city is preserved or not.

Clipboard05

Moim zdaniem największą zaletą Szlaku jest nie tylko poznanie budynków i ich historii, ale także możliwość poznania samego miasta. Podczas zwiedzania kolejnych zabytków widziałem inne interesujące budowle i piękne widoki. Uważam, że najlepszym sposobem na poznanie danego miasta jest spacerowanie po nim: nie tylko zwiedzanie samych zabytków, ponieważ one zazwyczaj nie odzwierciedlają charakteru miasta. Interesującym zajęciem jest obserwacja zachowania ludzi, ruchu drogowego, tego jak używana jest komunikacja miejska i czy oryginalny plan miasto został zachowany czy nie.

Clipboard01

Route finished, I went to have a lunch at the El Globo restaurant. I have already went there some times, and it always surprise us, positivetly of course. By the decoration to the food, I can´t find nothing bad about it. Inside El Globo, you feel like a real traveler! They have a menu with names of drinks and foods in various different languages. They have types of food from all over the world.Everytime we go there, at least someone of us remember home by listening a music of their country, because they play musics from all over the world, we always have fun with this! So, they really honor their name, It’s really a global restaurant, in all the aspects! The waiters are always very friendly and prestative. Their soups are awesome. I usually don’t like spicy food, but they are changing my taste with their soups. I’ve tried two, both spicy, one with met and beans and the other with cheese. Both delicious, tasteful and surprising! I can say that the best chicken I’ve ever ate during this trip it was there. With a delicious sauce and very good salad, always. But this time I tried a cod fish. Awesome! Again accompanied by a very good salad and delicious potatoes, like the chicken. I hope I can come back more times there, It’s a place where I feel very good and well received.

Clipboard12

Gdy przeszedłem cały szlak udałem się do restauracji El Globo na lunch. Już kilka razy tam byłem i zostałem pozytywnie zaskoczony dekoracją jedzenia- nie mam do niej żadnych zastrzeżeni. W środku El Globo można poczuć się jak prawdziwy podróżnik! Znajduje się tam menu z nazwami napoi i dań w różnych językach. Są tu potrawy z całego świata. Za każdym razem kiedy tam idziemy co najmniej jednej osobie z naszej grupy przypomina się dom. Dzieję się tak za sprawa muzyki z różnych zakątków świata, która jest puszczana przez restaurację. Zawsze dobrze się przy niej bawimy! W związku z tym nazwa restauracji faktycznie  jest adekwatna. Jest to na prawdę wielokulturowa restauracja – w każdym aspekcie! Kelnerzy są zawsze bardzo przyjacielscy. Serwowane zupy są świetne. Spróbowałem dwóch. Obie były przyprawione.  Jedna z mięsem i fasolą, druga z serem. Obie pyszne  i zaskakujące! Stwierdzam, że to właśnie tam zjadłem najlepszego kurczaka podczas tej wycieczki. Bardzo dobre sałatki zawsze serwowane są z pysznym sosem. Tym razem spróbowałem dorsza. Był fantastyczny! Ponownie podany z bardzo dobrą sałatką i  pysznymi ziemniakami, tak jak kurczak. Mam nadzieję, że będę mógł jeszcze parę razy odwiedzić tę restaurację. Jest to miejsce, w którym czuję się bardzo dobrze i w którym jestem bardzo dobrze przyjęty.

Clipboard04

After yesterday’s disaster of Brazil in the World Cup, seeing all this beautiful buildings and eating a very good food makes me recover and have a good time!

Po wczorajszej porażce Brazylii w Mistrzostwach Świata, dzisiejsze zwiedzanie, podziwianie pięknych budowli i skosztowanie bardzo dobrych potraw sprawiło, że odżyłem i bardzo dobrze się bawiłem!

Cheers! See you

Pozdrawiam i do zobaczenia!
Caíque Thomé (Brazylia)

 

O autorze

avatar

SzczecinAloud

Szczecin Aloud to inspirujący głos miasta. To przestrzeń, w której ciekawe teksty, interesujące zdjęcia i intrygujące filmy pokazują Szczecin oczami jego wyjątkowych mieszkańców.