Szczecin miastem pełnym historii

I recently had the opportunity to take a ride on the Szczecin Tourist Tram line. I’ve been in Szczecin for about a month now, so I’ve taken the tram many times and I’ve seen most of the tourist points in the city. I was a little bit unsure if it was a good idea to go after having already spent so long here. I was really glad that I did get to see the city in a unique way, especially because my experience in Szczecin became quite different shortly afterwards.

Ostatnio miałem możliwość przejechania się szczecińską Tramwajową Linią Turystyczną. Jestem w Szczecinie już około miesiąca, więc wiele razy jeździłem tramwajami i zwiedziłem większość punktów turystycznych. Nie byłem do końca pewien, czy po tak długim czasie jaki tu spędziłem warto realizować ten pomysł. Byłem naprawdę zadowolony, że udało mi się zobaczyć Szczecin w wyjątkowy sposób, szczególnie dlatego że moje doświadczenie w Szczecinie zmieniło się krótko po tym.

The Tourist Tram is a fun experience no matter how well you know Szczecin for a few reasons. The first is just pure interest: the tram is a really historic one, and the way it is operated reflects that history. For example, the driver had to manually switch the tracks to take another route. However, if you want you can also bring music on a USB stick and supplies to decorate the tram and really make it your own. I think this would be especially exciting at night. Even though I was on it during the day and I didn’t bring any decorations, the tram itself still attracted the attention of everybody we passed. Although I usually don’t like being the centre of attention, for some reason that made it even more fun.

Nieważne jak dobrze znasz Szczecin, Turystyczny Tramwaj wciąż będzie zabawnym doświadczeniem z kilku powodów.  Pierwszy z powodów to po prostu zainteresowanie: tramwaj na prawdę jest zabytkowy, a sposób w jaki jest obsługiwany odzwierciedla to. Na przykład: motorniczy musiał ręcznie zmienić szyny aby móc obrać inną drogę.  Jednak, jeżeli chcesz, możesz również przynieść ze sobą pendriva z muzyką lub dekoracje, którymi przyozdobisz tramwaj na swój sposób. Myślę, że taka przejażdżka byłaby szczególnie ekscytująca w nocy. Pomimo tego, że ja jechałem nim za dnia i nie przyniosłem ze sobą żadnych dekoracji, tramwaj i tak przykuwał uwagę wszystkich osób jakie mijaliśmy. Zazwyczaj nie lubię być w centrum uwagi, ale z jakiegoś powodu sprawiło to, że jeszcze lepiej się bawiłem.

Clipboard01

Being on the tram felt to me like a very “European” experience. In Canada (and as far as I know, in the rest of the world), when people think of Europe they tend to think of old and beautiful architecture and historic buildings around every corner. I was a little surprised when I arrived in Szczecin and saw that this was not really true- although there are places like the Pomeranian Dukes’ Castle and BramaPortowa, there are also a lot of malls and modern buildings. I think that the city is beautiful because it’s a mix of many different types of architecture, and every single street looks a little bit different; however, it wasn’t what I pictured when I thought of Europe.

Przejażdżka tramwajem wydała mi się bardzo “europejskim” doświadczeniem. W Kanadzie ( i jak mi wiadomo, w innych częściach świata) gdy ludzie myślą o Europie mają w zwyczaju wyobrażać sobie starą i piękną architekturę, i historyczne budynki za każdym rogiem. Byłem troszkę zaskoczony gdy przyjechałem do Szczecina i okazało się że to nie do końca prawda. Pomimo tego że są tu takie miejsca jak Zamek Książąt Pomorskich i Brama Portowa, znajduje się tu także wiele centrów handlowych i nowoczesnych budynków. Myślę, że miasto to jest piękne, ponieważ wiele rodzajów architektury jest tu ze sobą połączonych i każda ulica wygląda troszeczkę inaczej Jednak nie tak wyobrażałem sobie Europę.

I’ve just learned why that is- I had the chance to visit Szczecin Underground, where I found out that about 60% of the city was destroyed in the Second World War. Szczecin Underground is a tour of the bomb shelters hidden under the city, led by a guide who can provide information about the construction of the shelters and what each room was designed for. What really stood out for me was at the end of the tour when we saw photographs of the damage that had been done to the city during the war. It was a little scary how easy it was to imagine how the residents of Szczecin must have felt coming out of the shelter and seeing the destruction to their homes.

I właśnie dowiedziałem się dlaczego tak jest. Miałem okazję zwiedzić Szczecińskie Podziemne Trasy Turystyczne gdzie dowiedziałem się że około 60% miasta zostało zniszczone podczas II Wojny Światowej. Szczecińskie Podziemne Trasy Turystyczne to wycieczki po schronach bombowych ukrytych pod miastem. Wycieczka oprowadzana jest przez przewodnika, który opowiada o tym jak schrony są skonstruowane i do czego były zaprojektowane poszczególne pomieszczenia. To co dla mnie wyróżniło się najbardziej, to zdjęcia zniszczeń jakie zostały wyrządzone miastu, które można było obejrzeć na końcu wycieczki. Przerażające było to jak łatwo można wyobrazić sobie co musieli czuć mieszkańcy Szczecina po opuszczeniu schronów i zobaczeniu jakich zniszczeń doznały ich domy.

Clipboard02

I knew Szczecin was a city with a lot of history, but I find that with each passing week I learn something new that completely changes how I look at my surroundings here. Now, when I look at the malls and the modern buildings I realize that there’s a lot of tragedy behind them. Visiting Szczecin Underground has once again made me look at the city in a new way, and this way is a little darker, but I’m glad that I understand it now. Seeing a little bit of Szczecin before and during the war, and comparing it to the Szczecin I know, is really fascinating. My time in Szczecin will be over in a couple of weeks, but I know that when I leave I will take this new way of seeing a place and consider it in every new place I visit.

Wiedziałem, że Szczecin jest miastem pełnym historii, ale okazuje się że z każdym mijającym tygodniem dowiaduję się czegoś nowego co kompletnie zmienia sposób w jaki patrzę na moje otoczenia. Teraz kiedy patrzę na centra handlowe i nowoczesne budynki zdaję sobie sprawę, że kryje się za nimi wiele tragedii. Zwiedzanie Szczecińskich Podziemnych Tras Turystycznych sprawiło, że raz jeszcze patrzę na miasto w nowy sposób, trochę mroczniejszy, ale cieszę się że teraz już je rozumiem. Widząc fragmenty Szczecina przed i po wojnie, i porównywanie to z Szczecinem jaki znam jest na prawdę fascynujące. Mój pobyt w Szczecinie dobiegnie końca za parę tygodni, ale wiem, że gdy odjadę zabiorę ze sobą ten nowy sposób patrzenia na poszczególne miejsca i użyje go w każdym z nich.

Kevin z Kanady

O autorze

avatar

SzczecinAloud

Szczecin Aloud to inspirujący głos miasta. To przestrzeń, w której ciekawe teksty, interesujące zdjęcia i intrygujące filmy pokazują Szczecin oczami jego wyjątkowych mieszkańców.