• GENESIS TRAFO – Trafostacja Sztuki. Początek.

  GENESIS TRAFO – Trafostacja Sztuki. Początek.

  O sztuce, zwłasz­cza tej naj­wyż­szych lotów nie­ła­two pisać.  Zasta­na­wia­łam się długo czy powinnam wypo­wia­dać się w tej mate­rii, w ogóle. Temat wymaga pokory, zadumy, a na pewno nie można potrak­to­wać go zdaw­kowo. Bo do sztuki należy pod­cho­dzić z sza­cun­kiem. Byłam, zoba­czy­łam, prze­tra­wi­łam to zde­cy­do­wanie za mało. Zapewne zna­la­złoby się wielu znaw­ców, któ­rzy wytknę­liby mi braki u pod­staw, a co za tym idzie nie­rze­tel­ność inter­pre­ta­cji…

  Czytaj więcej
 • Tu trafić musi każdy ! – TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie

  Tu trafić musi każdy ! – TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie

  Miejsce sztuki. Ważny punkt na mapie. Na mojej prywatnej szczecińskiej mapie zaznaczam go na czerwono. Od serca. Wśród innych, które sprawiają, że jestem dumna ze swojego miasta.

  Czytaj więcej