Szczecin ma fantastycznych blogerów

Zakończył się konkurs na redaktorów bloga Szczecin Aloud. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń jury wybrało dwadzieścia osób, które będą dzie­lić się swoim spoj­rze­niem na mia­sto, infor­mo­wać o waż­nych ini­cja­ty­wach, poka­zy­wać ludzi z pasją, czy rela­cjo­no­wać wyda­rze­nia kulturalne. Ciekawe wpisy będzie można śledzić na stronie blog.szczecin.eu 

Przez kilka tygodni mieszkańcy miasta przysyłali prace konkursowe: zdjęcia, tekst oraz rysunki. Jury z ponad pięćdziesięciu prac wyłoniło te najlepsze, których autorzy dołączą dziś do zespołu Szczecin Aloud i już niebawem będą publikować swoje prac w jednej z trzech kategorii: Szczecin nieznany, Kultura i wydarzenia oraz Lifestyle. Zwycięzcy konkursu to:

Kategoria: SZCZECIN NIEZNANY

Przemysław Budziak z fantastycznymi zdjęciami zapomnianych szczecińskich cmentarzy,
Damian Czarnkowski, który przesłał ciekawy tekst oraz zdjęcia o ukrytych w Puszczy Bukowej mostach,
Ewelina Kozanecka ze świetnym tekstem pt. „Pyra zaczyna podbój Szczecina”,
Małgorzata Włodek z fotografiami miasta nocą,
Piotr Dąbkowski, który w swoim tekście o zakochanym Szczecinie opisał najlepsze pomysły na randkowanie w mieście.

Kategoria: KULTURA I WYDARZENIA

Karolina Grzelak z błyskotliwą relacją z seminarium w Multikinie,
Łukasz Łuczko z zapierającym dech zdjęciem Wałów Chrobrego,
Jola Mazur, która pozytywnie zaskoczyła jury rysunkami Pomnika Czynu Polaków,
Elżbieta Pawlak z ciekawą recenzją z kolacji u pewnej świetnie gotującej pary,
Estera Zoc-Firlik z tekstem o wydarzeniu „Migaj z Nami”.

Kategoria: LIFESTYLE

Anita Chłodny, która w swoim tekście podpowiada gdzie dobrze zjeść w mieście,
Magdalena Czarnecka,
która pragnie przedstawić niebanalne osobowości mieszkańców naszego miasta,
Asia Letniowska, która napisała na które atrakcje w mieście warto przeznaczyć kilka wolnych chwil, Kamila Radomska która poetycko podeszła do tematu życia w mieście,
Mateusz Szczuplak robiący niewiarygodnie ujmujące zdjęcia.

Jury doceniło także kilka innych prac, które co prawda nie załapały się do finałowej piętnastki, ale z pewnością zasłużyły na wyróżnienia. Sara Szutkiewic, Wiktoria Wojciechowska, Krzysztof Łuksza, Agnieszka Nieradka oraz Ada Zielińska mają zapewnione miejsce wśród nowych szczecińskich blogerów. Sylwetki wszystkich laureatów oraz zwycięskie wpisy będą prezentowane na stronie Szczecin Aloud codziennie aż do końca listopada.

Szczecin Aloud  to inspi­ru­jący głos mia­sta. To prze­strzeń, w któ­rej cie­kawe tek­sty, inte­re­su­jące zdję­cia i intry­gu­jące filmy poka­zują Szcze­cin oczami jego wyjąt­ko­wych mieszkańców. Szcze­cin Aloud to blog two­rzony o mie­ście i przez jego miesz­kań­ców. W ramach promocji konkursu na redaktora bloga mieszkańcy Szczecina mieli okazję wziąć udział w seminarium, które poprowadzili znani polscy blogerzy. Komi­nek, twórcy wide­obloga Matura to Bzdura oraz szcze­ciń­scy blo­ge­rzy: Paweł Krzych i Grze­gorz Klu­czyń­ski, podzielili się z przy­szłymi redak­to­rami Bloga Szcze­cin Aloud swoją wie­dzą i doświad­cze­niem w blogowa­niu.

 

O autorze

avatar

SzczecinAloud

Szczecin Aloud to inspirujący głos miasta. To przestrzeń, w której ciekawe teksty, interesujące zdjęcia i intrygujące filmy pokazują Szczecin oczami jego wyjątkowych mieszkańców.