Nasz czas w Szczecinie dobiegł już końca

Our time in Szczecin is over. The five of us (Caique from Brazil, Candy from Hong Kong, Honey from Vietnam, Ivonne from Mexico and Kevin from Canada) have spent a lot of time over the past week thinking about our six weeks here- the things we’ve done, the people we’ve met and the experiences we’ve had. Although we’re incredibly sad to be leaving Szczecin, we have a lot of good feelings about our recent adventures, and we want to share them with you before we go.

Nasz czas w Szczecinie dobiegł już końca. W ostatnim tygodniu nasza piątka (Caique z Brazylii, Candy z Hong Kongu, Honey z Wietnamu, Ivonne z Meksyku i Kevin z Kanady) spędziła sporo czasu myśląc o minionych 6 tygodniach – o tym co zrobiliśmy, o ludziach, których spotkaliśmy i o doświadczeniach jakie przeżyliśmy. Chociaż jest nam niezmiernie smutno opuścić Szczecin, mamy też wiele pozytywnych uczuć dotyczących naszej ostatniej przygody i chcemy się nimi z wami podzielić przed naszym wyjazdem.

Kevin, Kanada

Can’t believe it’s already the last week of the project. Throwing back to my night arriving Szczecin on the Follow Me bus, I was so excited with the first sight of Odra River which I’ve seen beautiful night photograph on the internet. I’m so glad that I picked Szczecin to be the place to spend a summer, a pretty city with polished architecture and splendid greenery and people who are nice and fun.

Nie mogę uwierzyć, że to już ostatni tydzień projektu. Cofając się w czasie do mojego przyjazdu busem  Follow Me do Szczecina przypominam sobie jak podekscytowana byłam pierwszym widokiem Odry, której zdjęcia zrobione nocą widziałam w internecie. Tak bardzo się cieszę, że zdecydowałam się spędzić lato w Szczecinie – pięknym mieście o eleganckiej architekturze, pięknej roślinności i pełnym miłych, i zabawnych ludzi.

Among all, I love Waly Chrobrego the most. There was a point that I was thinking that we went there too often, because we went there for the restaurants and museums so often. Until there’s a night that I went to take some night view of Szczecin. I fell in love with Waly Chrobrego since then!

Najbardziej uwielbiam Wały Chrobrego. W pewnym momencie myślałam, że chodzimy za często do restauracji i muzeum, które się tam znajdują, dopóki nie wybraliśmy się  nocą aby zrobić zdjęcia. Od tego momentu zakochałam się w Wałach Chrobrego!  

1

 

Candy, Hong Kong

Since I got to Szczecin I’ve been living, and feeling new emotions, I discovered that I am more aware of myself, my country as well, I’ve never being so proud of telling people where I come from and sharing my own experiences, traditions, language even the food.

“Travel is more than the seeing of sights; it is a change that goes on, deep and permanent, in the ideas of living.” – Miriam Beard

It is a very lucky thing, to have found good hearted people, delicious food and breathtaking memories, in this gorgeous city, Szczecin, I am excited, to see what else I will accomplish on this journey and who else will join along the way.

Od momentu mojego przyjazdu do Szczecina przeżywałam i odczuwałam nowe emocje. Odkryłam, że jestem bardziej świadoma siebie i mojego kraju. Nigdy nie byłam tak dumna mówiąc ludziom skąd pochodzę i dzieląc się z nimi moim własnym doświadczeniem, tradycjami, językiem, a nawet jedzeniem.

„Podróż to coś więcej niż zwiedzanie; jest to zmiana, która zachodzi głęboko i permanentnie w pomysłach na życie.” – Miriam Beard

Miałam szczęście znaleźć ludzi o dobrym sercu, pyszne jedzenie i zapierające dech w piersiach wspomnienia w uroczym Szczecinie. Jestem podekscytowana tym co jeszcze mogę osiągnąć podczas tej podróży i tym kto jeszcze dołączy się do mnie w drodze.   

 

Ivonne, Meksyk

 

Polish people taught me a lot about their language, sense of humor, cuisine, history and so on. I did not experience any cultural difficulty because of having lived in Europe for almost 3 years till now, though my colleagues did. Working with people from many different culture backgrounds makes me realize that everyone has different concept of timing and responsibilities, which may sometimes be hard to cope with. Even though we had hard time working together sometimes, LIS project was absolutely the best job I have had that everyone would dream of. I really want to travel more, write more, and continue my journey as a traveller, a journalist, and an AIESECer.

Polacy nauczyli mnie wiele o swoim języku, poczuciu humoru, kuchni i historii. Nie spodziewałam się doświadczyć trudności na tle kulturowym, ponieważ już prawie 3 lata żyje w Europie. Moi koledzy jednak ich doświadczyli. Praca z ludźmi, którzy pochodzą z różnych środowisk kulturowych uzmysłowiła mi, że każdy ma inne wyczucie czasu i odpowiedzialności, z którymi czasami trudno jest sobie poradzić. Mimo tego, że czasami napotykaliśmy trudności podczas wspólnej pracy, praca w projekcie Live in Szczecin była najlepszą jaką ktokolwiek mógł sobie wymarzyć. Na prawdę chcę więcej podróżować, pisać, kontynuować moją podróż jako podróżnik, dziennikarz i członek organizacji AIESEC.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Honey, Wietnam  
ABOUT AIESEC

AIESEC is the largest student organization in the world with over 90000 members and 1000 alumni representing in 124 countries in the world. AIESEC’s mission is to impact the society by developing leadership and creating exchange opportunities for young people. So far AIESEC Szczecin has fulfilled a large number of exchanges and created great leaders and members who well organized many projects for interns coming to Poland.

O AIESEC

AIESEC jest największą organizacją studencką na świecie, do której należy ponad 90000 członków i 1000 alumni reprezentujących 124 kraje z całego świata. Misją AIESEC jest wywarcie wpływu na społeczeństwo poprzez rozwijanie zdolności liderskich i umożliwienie młodym ludziom kreatywnej wymiany. Do tej pory szczeciński oddział AIESEC doprowadził do skutku bardzo wiele wymian, wykształcił wspaniałych liderów i członków, którzy zorganizowali projekty dla praktykantów przyjeżdżających do Polski.

O autorze

avatar

SzczecinAloud

Szczecin Aloud to inspirujący głos miasta. To przestrzeń, w której ciekawe teksty, interesujące zdjęcia i intrygujące filmy pokazują Szczecin oczami jego wyjątkowych mieszkańców.