Time traveller

Time traveller – Podróżowanie w czasie

Imagine you have the ability to travel through time, wouldn’t that be amazing, I’m sure most of us at least once wondered how would it feel to live in another era. I like to think that going to museums and visiting old buildings is like travelling through time, I see myself living in these places or using the objects of that age.

Wyobraź sobie, że masz możliwość podróżowania w czasie, nie byłoby to niesamowite? Jestem pewna, że większość z nas zastanawiała się jak by to było żyć w innych czasach. Lubię myśleć w ten sposób, kiedy chodzę do muzeów i oglądam stare budynki, jest to jak podróżowanie w czasie, widzę siebie, żyjącą w tych miejscach i używającą przedmiotów z tego wieku.

blog 1

In my days discovering Szczecin I’ve experienced this feeling from time to time for example in the incredible Museum of Technology and Transport, a place full of vintage vehicles to admire, to take pictures and in some of them you can actually go inside and feel how time has passed since they were used.
Old tram-cars, buses, beautiful Junak and Iskra motorcycles and of course popular fiats can be found in the museum and you will love it, for someone who comes from Mexico I can say this kind of vehicles are so different to what they used at the time, so it’s great to know how was polish automotive design industry.

Podczas moich odkrywczych dni w Szczecinie, od czasu do czasu doświadczam takiego uczucia, np. w niesamowitym Muzeum Transportu i Komunikacji. Miejsce pełne zabytkowych pojazdów do podziwiania, robienia zdjęć i do niektórych z nich naprawdę można wejść do środka i poczuć upływający czas odkąd przestano ich używać. Stare tramwaje, busy, piękne motocykle takie jak Junak czy Iskra i oczywiście popularne Fiaty, to wszystko można znaleźć w tym muzeum i pokochacie to. Dla kogoś kto pochodzi z mojego kraju mogę powiedzieć, że te pojazdy są tak różne od tych, które były używane w Meksyku w tym samym czasie, więc cudownie jest wiedzieć jak wyglądała polska dystrybucja motoryzacyjna.

Knowing the transportation history is wonderful but nothing compared with the feeling of the dominating Gothic Cathedral you can see before entering to the eminent renaissance Pomeranian Dukes Castle, one of the most representative of the dukes residences in Northern Europe. At the main courtyard of the castle you can see at the top of the clock tower an elegant mechanical clock made in 1693 and if you are interested to know more about of the history of the castle there is an impressive museum you must visit.

Wiedza, że historia transportu jest tak wspaniała, to nic w porównaniu z uczuciem dominującej Gotyckiej Katedry, którą można zobaczyć przed wejściem do znakomitego renesansowego Zamku Książąt Pomorskich, jednym z najbardziej reprezentatywnych rezydencji książąt w Północnej Europie.  Na głównym dziedzińcu zamku można zobaczyć, na szczycie wieży, elegancki zegar mechaniczny wykonany w 1693 roku, a jeżeli jesteś zainteresowany, aby dowiedzieć się więcej na temat historii zamku jest tutaj imponujące muzeum, które należy odwiedzić.

Since I arrived to Szczecin I’ve seen beautiful places to take pictures but I assure you the best place to enjoy the view of the city is in the previously mentioned Cathedral Basilica of St. James the Apostle, surrounded of fascinating architecture you can get up to the top and admire the wonderful area from the sky.

Odkąd przyjechałam do Szczecina, widziałam wiele pięknych miejsc w których można robić zdjęcia, ale gwarantuję wam, że najlepszym miejscem, aby cieszyć się widokiem miasta jest wcześniej wspomniana Katedra p.w. św. Jakuba Apostoła, w otoczeniu wspaniałej architektury, możesz dostać się na szczyt i podziwiać wspaniałą okolicę z nieba.

blog 2

To end my day around the city, it’s very important to have as always something delicious to taste in order to be happy, that’s why going to Cukier Lukier, a candy factory, is something children and adults need to enjoy, you are able to learn how to make this citrus flavored candies and lollipops and the best part eat as much as you can, cause without doubt their delicious.

Pod koniec zwiedzania miasta, jest bardzo ważne, aby zawsze mieć coś pysznego do zjedzenia aby móc być szczęśliwym, dlatego też poszliśmy do manufaktury słodyczy – Cukier Lukier. Jest to miejsce dla dzieci i dorosłych, potrzebujących zabawy, możesz nauczyć się jak zrobić cukierki i lizaki w cytrusowych (i nie tylko) smakach, jednak najlepszą częścią jest zjedzenie tego tak dużo, jak możesz, bez żadnych wątpliwości, ich słodycze są przepyszne.

blog 3

Have fun, enjoy life.

Bawcie się, cieszcie się życiem.

HASTA LUEGO AMIGOS

Ivonne z Meksyku

O autorze

avatar

SzczecinAloud

Szczecin Aloud to inspirujący głos miasta. To przestrzeń, w której ciekawe teksty, interesujące zdjęcia i intrygujące filmy pokazują Szczecin oczami jego wyjątkowych mieszkańców.