Blog Roku 2012 a sprawa szczecińska :)

Drodzy Szczecinianie!
„Nadejszła wiekopomna chwiła” (jak mawiał klasyk :))
Mówcie między sobą o Szczecinie co chcecie, narzekajcie, zaklinajcie, możecie się nawet na niego obrazić :) Kiedy jednak mamy do czynienia ze szczecińskimi blogami w konkursie BLOG ROKU, to nie możemy obok tego przejść obojętnie. Niech sobie w Polsce gadają, że Szczecin to miasto nad morzem (Czesi mogą tylko pomarzyć), niech mówią, że to wioska i że na końcu świata (phi, też mi coś, na końcu świata to jest Kamczatka i Wyspy Wielkanocne), ale nikt nie może Wam zarzucić, że się nie macie czym pochwalić i że nie umiecie pisać smsów :) W takim konkursie, jak BLOG ROKU pokażcie wszystkim, że nie dość, że Szczecin to super miasto, ale jeszcze, że jak trzeba, to Szczecinianie nie tylko mają coś do powiedzenia, ale także stoją murem za swoimi. I niech wszystkie Warszawy i inne Poznanie zobaczą, że kto, jak kto, ale Szczecinianie trzymają się razem i na swoich głosują!
3 blogi, które można, a nawet trzeba wspierać w głosowaniu:

 

Szczecin Aloud
Szcze­cin Aloud to inspi­ru­jący głos mia­sta. To prze­strzeń, w któ­rej cie­kawe tek­sty, inte­re­su­jące zdję­cia i intry­gu­jące filmy poka­zują Szcze­cin oczami jego wyjąt­ko­wych mieszkańców. Szcze­cin Aloud to blog two­rzony o mie­ście i przez jego miesz­kań­ców. Nie jest kolej­nym por­ta­lem, na któ­rym upra­wia się dzien­ni­kar­stwo oby­wa­tel­skie, ser­wi­sem z aktu­al­no­ściami czy stroną, powie­la­jącą wia­do­mo­ści z inter­ne­to­wych wydań miej­skich dzien­ni­ków. Takich miejsc jest już w sieci wiele i świet­nie speł­niają swoją rolę. Mia­sto to nie spóź­nia­jące się auto­busy i dziury w dro­gach. Mia­sto to ludzie i ich pasje.
Kategoria: Firmowe i Profesjonalne. SMS o treści C00255 Na numer 7122.

 

Szczecin nie jest wioską z tramwajamiSzczecin nie jest wioską z tramwajami. Blog istnieje od jesieni 2010. Można tu poczytać przede wszystkim o ludziach, miejscach i wydarzeniach, które dzieją się w Szczecinie. Grzegorz Kluczyński o swoim blogu: „Misją mojego bloga jest budowanie pozytywnego wizerunku miasta, które ma naprawdę wiele do zaoferowania. Tutaj nie ma czasu ani miejsca na narzekanie, a jeśli już jest taka potrzeba – krytykujemy konstruktywnie i szukamy rozwiązania problemu”.
Kategoria: Lifestyle. SMS o treści C00257 Na numer 7122.

 

Miasto PudełekMiasto Pudełek. Estera Zoc-Firlik, autorka tak powiedziała o swoim blogu: „Chcę odkrywać dla siebie i dla Was nasze miasto. Chcę, byście poznali mieszkańców, którzy starają się naszą rzeczywistość ulepszać. I w końcu chcę, żebyście uwierzyli, że to MIESZKAŃCY TWORZĄ MIASTO!!!”
Kategoria: Polityka i Społeczeństwo. SMS o treści K00117 Na numer 7122.

Macie tak wiele do zaoferowania!!! Najważniejsze jednak to pokazać wszystkim, całej Polsce, że macie entuzjazm!

Macie już miss Świat Nastolatek, nic nie stoi na przeszkodzie, by mieć Blog Roku :)

A teraz coś mi się wydaje, że ten rok 2013 to musi być właśnie rok Szczecina.

Bo jak nie Wy, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?

Tak więc do komórek rodacy!!!

I ♥ Szczecin

Pyra :)

O autorze

avatar

SzczecinAloud

Szczecin Aloud to inspirujący głos miasta. To przestrzeń, w której ciekawe teksty, interesujące zdjęcia i intrygujące filmy pokazują Szczecin oczami jego wyjątkowych mieszkańców.