W Szczecinie czujemy się już jak w domu.

Hi! This tuesday was very diversity.  We’ve practice squash, saw another amazing view of Szczecin and also enjoyed a great jazz concert. We are already feeling in home in Szczecin.

Cześć! Ten wtorek był bogaty w atrakcje. Graliśmy w squasha, ponownie podziwialiśmy wspaniałą panoramę Szczecina, a także słuchaliśmy koncertu muzyki jazzowej . W Szczecinie czujemy się już jak w domu.

Actually, I’ve never played squash before. I don’t know why, because It’s so cool and I have a lot of fun! We went to the Squash Zone at Turzyn mall, great place to playsquash and then relax at the sauna, as we did! I’ve played tennis for many years so for me it was quite easy to play, the movements and rules are similar, but the court is much smaller and the game much more faster. We had a great time there!

Właściwie, to nigdy wcześniej nie grałem w squasha. Nie wiem czemu, ponieważ squash jest fajny i dobrze się bawię podczas gry. Byliśmy w Squash Zone w Centrum Handlowym Turzyn. Jest to świetne miejsce do gry w squash, a następnie do zrelaksowania się w saunie, co też zrobiliśmy. Przez wiele lat grałem w tenisa, dlatego dla mnie gra w squash jest całkiem łatwa – poruszanie się i zasady są podobne, ale kort jest o wiele mniejszy, a gra ma szybsze tempo. Świetnie się tam bawiliśmy!  

1

In the afternoon we went to the Cafe 22, a restaurant located at the last floor of the tallest building in Szczecin! The tower has a round format which turns possible to see a 360° view of the city, and what a view! Incredible! And It’s also incredible that the tallest building have 22 floors, because in my city this is common, and buildings of this sizenow are becaming small compared to the giant towers they are building recentlythere, unforntunately. One of the points I most like about Szczecin is that the city is so aligned, don’t have big towers interfering on the old architecture. The layout and the historical architecture of the city are carefully wellpreserved.

Po południu poszliśmy do Café 22 – restauracji znajdującej się na ostatnim piętrze najwyższego budynku w Szczecinie. Wieża ma kształt okręgu dzięki czemu można zobaczyć 360° panoramę Szczecina i to jaką panoramę! Niesamowitą! Niesamowite jest również to, że najwyższy budynek ma 22 piętra, ponieważ w moim mieście jest to powszechne, a budynki tego rozmiaru stają się małe w porównaniu do gigantycznych wież, które niestety są tam ostatnio budowane. Jedną z cech Szczecina, które lubię najbardziej jest to, że budynki mają równą wielkość. Niema tu gigantycznych wież zakłócających starą architekturę. Plan miasta i jego historyczna architektura są dobrze zachowane. 

2

At night we went to a polish bewery where was happening a great Jazz concert. Nice decoration, some of their tables are barrels, very creative. The band was very good, everyone were enjoying a lot. Great atmosphere there! Drinking some beers with friends while listening to a good quality jazzat a nice pub, not bad to finish the day, yea?

Na zdrowie!

W nocy poszliśmy na wspaniały koncert muzyki jazzowej, który odbył się w klubie muzycznym Browar Polski . Miejsce ma przyjemny wystrój. Niektóre stoliki to beczki – bardzo kreatywne. Zespół był bardzo dobry i wszystkim bardzo się spodobał. Atmosfera była wspaniała! Picie piwa z przyjaciółmi podczas słuchania dobrej jakości muzyk jazzowej w świetnym pubie – całkiem niezłe zakończenia dnia, prawda? 

Na zdrowie!  

See you

Do zobaczenia

Caíque z Brazylii

Clipboard03

O autorze

avatar

SzczecinAloud

Szczecin Aloud to inspirujący głos miasta. To przestrzeń, w której ciekawe teksty, interesujące zdjęcia i intrygujące filmy pokazują Szczecin oczami jego wyjątkowych mieszkańców.