Wehikuł czasu na ul. Mariackiej ;)

O autorze

avatar

kluksza

wokolzycia.eu, wolnoscmediow.org, blog.szczecin.eu, fb.com/polecamNietzschego