Widok z wieży zegarowej zamku w kierunku Odry, z prawej Urząd Celny, 1932 r.

O autorze

avatar

kluksza

wokolzycia.eu, wolnoscmediow.org, blog.szczecin.eu, fb.com/polecamNietzschego