Powrót króla

Jak wieść gminna niesie, do Szczecina przybędzie w maju duński następca tronu, książe Fryderyk z małżonką. Jako rasowy tabloid donosimy, iż duńska rodzina królewska: Sönderborg-Glücksburg, jest naszą własną. Królowie i królowe Danii, w tym obecnie nam panująca Małgorzata II, od XIII wieku noszą tytuł książąt Kaszubów i Wendów. Historycznie odnosi się on nie do dzisiejszych Kaszub nadwiślańskich, ale do obszaru Księstwa Pomorskiego. Państwa pomorskiego, istniejącego nieprzerwanie przez ponad pół tysiąclecia, z ośrodkiem metropolitalnym w Szczecinie. Niech żyje królowa !

O autorze