O blogowaniu w Trafostacji Sztuki!

 7 października w Szczecinie odbędzie się wyjątkowe blogowe wydarzenie – Warsztaty Szczecin Aloud. O tajnikach blogowania opowiedzą Adam Przeździęk z Mediafeed, Konrad Kruczkowski z Halo Ziemia i Monika Czaplicka, autorka bloga Czaplicka.eu


Już po raz trzeci blog miejski Szczecin Aloud organizuje dla mieszkańców spotkanie blogowe. W ostatnich dwóch latach odbyły się seminaria z blogerami. Naszymi prelegentami byli: Kominek, Matura to Bzdura, Grzegorz Kluczyński, Paweł Krzych, Artur Ratuszyński, Natalia Hatalska, Łukasz Jakóbiak i Justyna Kwiecień. W tym roku seminarium przybiera nową warsztatową formę, która jeszcze bardziej przybliży uczestnikom tajniki blogowania.

Warsztaty odbędą się we wtorek, 7 października br., o godz. 16.00 w TRAFO Trafostacji Sztuki. Podzielone zostaną na trzy godzinne zajęcia. Poprowadzą je doświadczeni i uznani blogerzy:

  • Adam Przeździęk – autor bloga Mediafeed i trendwatcher. Od lat związany jest z komunikacją marketingową, opartą o media interaktywne i nowe technologie. Doradca i szkoleniowiec. Jeden z największych autorytetów w branży.
  • Konrad Kruczkowski – autor bloga Halo Ziemia. Zdobywca nagród Blog Roku 2013,  Blog Blogerów, Blog Roku w kategorii „Polityka, publicystyka i społeczeństwo” oraz nagrody specjalnej wyd. Zielona Sowa na Gali Blog Roku 2013. Od niemal ośmiu lat zawodowo związany z branżą reklamową. Dyrektor artystyczny w jednej z krakowskich agencji reklamowych.
  • Monika Czaplicka – autorka bloga Czaplicka.eu oraz profilu na Facebooku „Kryzysy w social mediach wybuchają w weekendy”. W branży social media działa od 8 lat. Pracuje w swojej agencji Wobuzz dla klien­tów z róż­nych dzie­dzin, przez lata zaj­mo­wała się mar­ke­tin­giem szep­ta­nym oraz przy­go­to­wy­wa­niem stra­te­gi.

Relację z poprzednich edycji wydarzeń znaleźć można pod adresem:

Seminarium Szczecin Aloud 2012 – www.youtube.com/watch?v=v71y4WjfOSU

Seminarium Szczecin Aloud 2013www.youtube.com/watch?v=pFZ2mTsOpeo

Szczecin Aloud to przestrzeń wypowiedzi dla osób, które chcą dzielić się własnym spojrzeniem na miasto. Informuje o ważnych inicjatywach, pokazuje ludzi z pasją, relacjonuje wydarzenia kulturalne. Laureaci konkursu – blogerzy Szczecin Aloud – w ciągu dwóch lat stworzyli wiele akcji. Szcze­cin Aloud to blog two­rzony o mie­ście i przez jego miesz­kań­ców. Mia­sto to ludzie i ich pasje. Więcej na www.blog.szczecin.eu

Adam Przeździęk

Clipboard01Autor bloga Mediafeed.pl, Trendwatcher. Związany z komunikacją marketingową, opartą o media interaktywne i nowe technologie. Śledzi nowe trendy, szukając ich zastosowania w niestandardowych działaniach promocyjnych i obecności w naszym codziennym życiu. W branży marketingu i reklamy obecny od 2003 roku. Doradca i szkoleniowiec. Prywatnie amatorski ,zawodnik triathlonu.

www.mediafeed.pl

 

 

 

 

 

Konrad Kruczkowski

1

Od niemal ośmiu lat zawodowo związany z branżą reklamową. Dyrektor artystyczny w jednej z krakowskich agencji  reklamowych. Autor współpracujący z portalem Onet.pl i felietonista w miesięczniku „W Drodze”. Obecnie pracuje nad swoją pierwszą książką. Zdobywca  nagród Blog Roku 2013,  Blog Blogerów, Blog Roku w  kategorii „Polityka, publicystyka i społeczeństwo” oraz nagrody specjalnej wyd.  Zielona Sowa na Gali Blog Roku 2013

www.haloziemia.pl

 

 

 

 

 

 

 

Monika Czaplicka

Clipboard02W branży social media działa od 8 lat. Pra­cuje w swojej agencji Wobuzz dla klien­tów z róż­nych dzie­dzin, przez lata zaj­mo­wała się mar­ke­tin­giem szep­ta­nym oraz przy­go­to­wy­wa­niem stra­te­gii mar­ke­tin­go­wych, ale jej fascy­na­cją pozo­stają wyzwa­nia, takie jak kry­zysy w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Wykształ­ce­nie socjo­lo­giczne, zdo­byte w trak­cie stu­diów w Insty­tu­cie Socjo­lo­gii UW, umoż­li­wia jej ana­li­zo­wa­nie danych i obser­wo­wa­nie sieci z cie­ka­wej per­spek­tywy. Pro­wa­dzi fanpage “Kry­zysy w social mediach wybu­chają w week­endy” oraz bloga czaplicka.eu gdzie pisze o zagwozd­kach i kot­kach. Jej debiu­tancka książka “Zarzą­dza­nie kry­zy­sem w social media” nakła­dem wydaw­nic­twa Helion doczekała się dodruku po kilku miesiącach od pierwszego wydania. Często występuje jako prelegentka na wielu wydarzeniach i konferencjach branżowych.www.czaplicka.eu

Fot. Zosia Puszcz Bugalow Photography

 

O autorze

avatar

SzczecinAloud

Szczecin Aloud to inspirujący głos miasta. To przestrzeń, w której ciekawe teksty, interesujące zdjęcia i intrygujące filmy pokazują Szczecin oczami jego wyjątkowych mieszkańców.