Last working in Szczecin

Working for Live in Szczecin Team has been amazing from the 1st day till the last. 
Praca dla zespołu Live in Szczecin była niesamowita od pierwszego dnia aż do ostatniego.

We had our last team meeting on Thursday to brainstorm and collect ideas for the guidebook of Szczecin. This is a great idea because in LIS Team, we travellers see the city from different perspective with local people here. After that, we went to Trafostacja and Nasz Nalesnik.

Nasze ostatnie zebranie miało miejsce w czwartek, miało character burzy mózgów nad pomysłami przygotowywanego przez nas przewodnika po Szczcinie. Był to świetny pomysł zespołu z projektu Live in Szczecin, ponieważ my, turyści widzimy Szczecin z zupełnie innej perspektywy niż jego mieszkańcy. Zaraz po tym udaliśmy się do galerii TRAFOSTACJA, następnie na obiad do restauracji Nasz Naleśnik.

Trafostacja is the first gallery center for contemporary art in northwest Poland. We met our guide from Szczecin and his friend from Netherlands who is also a journalist and traveller like us. It was inspiring to hear him talking about everything related to contemporary art in Poland ranging from exhibitions to activities and performances in the past as well as current and upcoming ones. I was so happy to have such privilege to listen to a graduate graphic designer talking about the trends and historical sides of art in Poland, which has many things related with those of Germany. The idea of Trafostacja’s current exhibition is about WHO WE ARE. Here you can find many art works and even performances from Poland but also Japan, France, and so on. I was curious and eager to know more about Polish cultures and typical Polish sarcasticism shown through artwork of Max Skorwider.

Trafostacja jest pierwszą galeria sztuki współczesnej w północno – zachodniej Polsce. Po galerii poruszaliśmy się z przewodnikiem ze Szczecina, poznaliśmy również jego kolegę z Holandii, który również jest dziennikarzem i podróżnikiem jak my. Słuchanie jak mówi o powiązaniach sztuki współczesnej z Polską, począwszy od wystaw kończąc na przedstawieniach tych przeszłych jak i nadchodzących było inspirujące. Byłam szczęśliwa, że mam ten przywilej by wysłuchać wykształconego grafika jak opowiada o trendach i historycznych powiązaniach sztuki z Polską, które skupiają w sobie również historię Niemiec. Główną ideą obecnej wystawy w Trafostacji, jest postawienie pytania “kim jesteśmy?”. Możecie tutaj znaleźć wiele dzieł sztuki i występów zarówno z Polski jak i Japonii, Francji itp. Byłam ciekawa i chciałam dowiedzieć się więcej o polskiej kulturze i specyficznym humorze ukazanym w dziełach Maxa Skorwidera.

Clipboard01

We spent our last time in a restaurant ‘Nasz Nalesnik’ eating pancake, or nalesnik in Polish language. This was again one of the best meals I have ever had in Poland. It was great despite being the 2nd time I try this. This time I actually found that it is better to order 2 small pancakes rather than a big one, which may be a great tip for travellers because the small ones’ size is not so smaller. And I would definitely recommend cheese and bacon flavor, which I think is the best so far among those I have tasted. I will definitely look for recipe and make my own version of pancake, as I have always been a crazy foodie.

Ostatniego dnia pracy w projekcie, spędziliśmy czas w restauracji Nasz Naleśnik, jedząc naleśniki (tutaj Honey przy okazji pisze naleśnik po Polsku). Ponownie, było to jedno z najlepszych potraw jakie jadłam w Polsce. Było pyszne, mimo że jadłam je poraz drugi. Tym razem odkryłam, że lepiej jest zamówić dwa małe naleśniki niż jeden duży, co może być dobrą poradą dla turystów, gdyż małe nie są wcale aż tak małe. Zdecydowanie polecam naleśniki z serem i bekonem, które moim zdaniem są najlepsze z tych, które próbowałam. Zamierzam koniecznie poszukać przepisu i spróbuję sama je przyrządzić jako że jestem ,,jedzeniowym wariatem”.

Clipboard02

I would perhaps miss Polish food the most besides awesome crazy Polish people. I have tried so many new Polish foods here such as Pazstecik, Pierogi, traditional soup, pajda, pancakes and so on. Polish cuisine is absolutely diverse and there are a lot more for me to discover when I come back. Walking back to the dormitory to start packing stuff and leaving, I already feel missing the place and people here. Szczecin has started becoming such an important part of my life after this almost 6 weeks.

To za czym będę najbardziej tęsknić w Polsce to jedzenie i szaleni Polacy. Próbowałam tutaj wielu nowych, polskich potraw takich jak pasztecik, pierogi, tradycyjna zupa (rosół), pajda chleba ze smalcem, naleśniki itp. Polska kuchnia jest absolutnie różnorodna i pozostawia dla mnie jeszcze wiele do odkrycia, gdy tu wrócę. Po drodze do akademika i podczas pakowania się przed odjazdem, już poczułam, że tęsknię za tym miejscem i ludźmi, których tu poznałam. Szczecin stał się tak ważną częścią mojego życia po tych 6 tygodniach pobytu.

Clipboard03

Honey z Wietnamu

O autorze

avatar

SzczecinAloud

Szczecin Aloud to inspirujący głos miasta. To przestrzeń, w której ciekawe teksty, interesujące zdjęcia i intrygujące filmy pokazują Szczecin oczami jego wyjątkowych mieszkańców.