Świeży Szczecin

A fresh Szczecin (July 17th) Świeży Szczecin (17.07.14)

The end of our project is approaching. It still seems like we have just arrived here yesterday and everything is still so fresh and new, though I am getting more used to the city. Szczecin is becoming a more and more important part of our lives.

Zbliża się koniec naszego projektu. Pomimo tego, że coraz bardziej  przyzwyczajam się do miasta, mam wrażenie jakbyśmy przyjechali tu dopiero wczoraj, a wszystko było jeszcze świeże i nowe. Z upływem czasu Szczecin staje się coraz ważniejszą częścią naszego życia.

Clipboard01

Today we visit one of the most important places of Szczecin: the Central Cemetery located in Ku Slonku street near our dormitory. Established in 1901 as a modern cemetery in Stettin (Germany previously), it is surprisingly the largest one in Poland and one of the biggest in Europe. We got to know more about the city’s history via visiting different monuments, for example, the ones for soldiers, the sailors, and the unborn kids, etc. The most impressive one was the military monument, which looks like hussar wings.

Dzisiaj zwiedziliśmy jedno z najważniejszych miejsc w Szczecinie: Cmentarz Centralny przy ulicy Ku Słońcu, która znajduje się nie daleko naszego akademika. Został założony w 1901 jako nowoczesny cmentarz w Szczecinie (wtedy jeszcze w Niemczech). Okazuje się że jest to największy cmentarz w Polsce i jeden z większych w Europie. Podczas zwiedzania różnych pomników na cmentarzu, poświęconych poległym żołnierzom, marynarzom, nienarodzonym dzieciom i innych,  dowiedzieliśmy się więcej o historii Szczecina. Pomnik, który zrobił na mnie największe wrażenie, to wojskowy pomnik mający kształt skrzydeł husarii.

Clipboard02Clipboard03

The cemetery is a unique combination of trees, water from the fountains, variety of statues with interesting structures and hundreds of thousands of graves well situated and designed modernly and diversely. Walking here is different from going around at the park in the way that you feel at the same time refreshing, relaxing and respectful. It was definitely worth visiting since at nowhere in Vietnam would I have such similar experience.

Cmentarz jest wyjątkową kombinacją drzew, wody z fontann, różnych pomników o interesującej strukturze i setek tysięcy grobów, dobrze usytuowanych, nowocześnie zaprojektowanych i różnorodnych.  Spacer w tym miejscu różni się od spacerowania w parku w taki sposób, że oprócz orzeźwienia i relaksu czuje się jeszcze szacunek. Zdecydowanie warto było odwiedzić ten cmentarz, ponieważ nigdzie w Wietnamie nie przeżyła bym podobnego doświadczenia.

Clipboard05 Clipboard04

Clipboard07 Clipboard06

Our next stop of the day was Columbus Coffee in the very center Plac Żołnierza where we had cold mocha with mint and muffin. Though Columbus Coffee can be found in many places around the city, this is one of my most favorite one because of the ideal location and simple decoration. It is a perfect meeting point for people to hang and chill during these hot summer days. Also, the quality of the drinks was excellent and prices were reasonable. One of the nicest features of the coffee shop is the glass door and floors. I find myself chilling and enjoying the coffee here better than in Robert’s Coffee in Helsinki, which also are situated all around the city. It was definitely the fresh air and trees surrounded the coffee place that enhances the fresh and peaceful atmosphere.

Naszym kolejnym przystankiem tego dnia była kawiarnia Columbus Coffee w samym centrum miasta, na placu Żołnierza, gdzie napiliśmy się zimnej mochi z miętą i zjedliśmy muffina. Pomimo tego, że kawiarnie Columbus Coffee można znaleźć w wielu miejscach w mieście ta jest moją ulubioną z powodu idealnej lokalizacji i prostej dekoracji. Jest to doskonałe miejsce na spotkanie się z przyjaciółmi i zrelaksowanie się podczas upalnych dni lata. Dodatkowo jakość napojów była świetna, a ceny rozsądne. Jedną z najładniejszych cech kawiarni są szklane drzwi i podłogi. Okazuje się że relaksuje się tu i spędzam czas przyjemniej niż w kawiarniach Robert’s Coffee w Helsinkach, które również można znaleźć w całym mieście. Świeża i błoga atmosfera kawiarni z pewnością zostały spotęgowane przez rześkie powietrze i drzewa otaczające to miejsce.

Clipboard09 Clipboard08

Clipboard10

Our normal day in Szczecin would not be well completed without a beer in a typical pub in the evening. We went first to Hormon club, then to Deptek area where young people hang out most usually. Having a beer or burger in the outside bar area while chilling and chatting with friends from all over the world would be one of the most memorable experiences in Szczecin for me.

Nasz dzień w Szczecinie nie był by normalnym dniem gdybyśmy wieczorem nie wypili piwa w typowym pubie. Najpierw poszliśmy do Hormona, a następnie na deptak gdzie zazwyczaj młodzi ludzie spędzają swój czas. Picie piwa lub jedzenie hamburgera na zewnątrz pubu podczas relaksu i rozmowy z przyjaciółmi z całego świata to jedno z doświadczeń ze Szczecina, które najbardziej zapamiętała.

To conclude, Szczecin is definitely a great place to escape from the city life of crazy Helsinki where I study and work hard every weekday during my academic semesters. I have so far spent awesome time in Szczecin with new friends relaxing, working on what I love and sharing stories and interests. I must say Polish people who are nice, helpful and open-minded count as a big part of this amazing journey.

Podsumowując, Szczecin zdecydowanie jest wspaniałym miejscem, które pozwala uciec od miejskiego życia w szalonych Helsinkach, w których studiuje i pracuje każdego dnia podczas akademickiego semestru. Dotychczas spędziłam w Szczecinie wspaniałe chwile relaksując się z nowymi przyjaciółmi i wykonując pracę, którą kocham, czyli dzielenie się historiami i zainteresowaniami. Muszę przyznać, że Polacy, którzy są mili, pomocni i otwarci, odgrywają dużą rolę w tej wspaniałej podróży.

Honey z Wietnamu

O autorze

avatar

SzczecinAloud

Szczecin Aloud to inspirujący głos miasta. To przestrzeń, w której ciekawe teksty, interesujące zdjęcia i intrygujące filmy pokazują Szczecin oczami jego wyjątkowych mieszkańców.