szczecińskie (foto)zagadki (5)

Zadaniem uczestników zabawy jest podanie możliwie najdokładniejszej lokalizacji danego obiektu (lub detalu architektonicznego) przedstawionego na zdjęciu.

1497470_682541788471182_2410762073205052521_n

Odpo­wie­dzi wpi­su­jemy w komentarzach pod wpisem „Szczecińskie (foto)Zagadki” na blog.szczecin.eu dodając wymagane pole poprawny adres email. Wygrywa osoba, która pierw­sza popraw­nie wskaże loka­li­za­cję danego obiektu lub detalu przed­sta­wio­nego na zdję­ciu. Pię­cio­krotny zwy­cięzca otrzyma gadżet (upominek) z Urzędu Miasta Szczecina.

 

Po raz drugi wygrywa osoba o nicku Szczeciner

Gratulację :)

O autorze

avatar

Mariusz Kopański

Szalony indywidualista, fotograf, doktorant igrający z ogniem, z którym można pójść na „wrzosowisko” i zapomnieć wszystko… .